Privatlivspolitik

Find produkt

privatlivspolitik


Introduktion
Nedenstående er privatlivspolitik for Niko NV (herefter "vi" eller "os"). Denne privatlivspolitik dækker udelukkende behandling af oplysninger om fysiske personer, dvs. personoplysninger. Denne privatlivspolitik er ikke gældende for oplysninger om juridiske personer. Denne privatlivspolitik oplyser dig om vores politik for behandling af personoplysninger.


I første del finder du almen information, der gælder for alle de måder, vi behandler personoplysninger, mens anden del omhandler specifik behandling, der kunne være relevant for dig.

 

Almen information for alle vores måder at behandle personoplysninger

Hvem er dataansvarlige?
Det er vi, Niko NV, registreret på 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, virksomhedsnummer 0405.045.670, telefon +32 3 778 90 00, fax +32 3 777 71 20, optræder som dataansvarlige, medmindre en anden Niko-afdeling udtrykkeligt er nævnt nedenfor for en bestemt behandlingsproces. Skulle dataansvarlige for en bestemt behandlingsproces være en anden Nike-afdeling, gælder den almene information også herfor.

Hvordan kommer du i kontakt med Data Protection Officer (DPO, databeskyttelsesansvarlige)?
For alle behandlingsprocesser, der udføres af Niko group, er der blevet anvist en Data Protection Officer (DPO, databeskyttelsesansvarlige), som du kan kontakte med spørgsmål eller klager. Du kan kontakte din DPO med posten: Niko NV, FAO Data Protection Officer, Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, Belgium eller via e-mail dataprotectionofficer@niko.eu.

Hvem modtager dine personoplysninger?
Vi vil videregive dine personoplysninger til de af vores medarbejdere, som har brug for oplysningerne til at udføre deres opgaver, til underleverandører, der behandler personoplysninger for Niko (forarbejdere), til andre virksomheder inden for den gruppe af virksomheder, som vi tilhører, til akademiske institutioner med henblik på forskning og udvikling, til retslige eller politimyndigheder, hvis det kræves af loven.

Deler vi dine personoplysninger uden for EU?
I nogle tilfælde kan vi muligvis videregive dine personoplysninger til modtagere uden for EU. I de tilfælde yder vi en passende beskyttelse af dine personoplysninger ved enten at indgå en aftale med sådanne modtagere eller ved at arbejde med modtagere, der er certificeret eller ligger i lande, der er godkendt af Europa-Kommissionen. Du kan til enhver tid henvende dig til Data Protection Officer (DPO, databeskyttelsesansvarlige) for at få adgang til den aktuelle passende beskyttelse, der leveres af Niko.

Hvilke rettigheder har jeg som registreret?

Du har en række rettigheder:

 • Du har til alle tider ret til at tilgå dine personoplysninger. Dette giver dig ret til at kontrollere, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har til enhver tid ret til at få rettet dine personoplysninger. Dette giver dig ret til at rette op på eller supplere forkerte eller ufuldstændige personoplysninger, som vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger. Dette giver dig ret til permanent at slette alle personoplysninger, vi behandler om dig. Vi er ikke altid forpligtet til at slette dine personoplysninger efter din anmodning. Denne ret gælder kun i sagerne og i det omfang det er fastsat i loven.
 • Du har ret til at begrænse mod behandlingen af dine personoplysninger. Det giver dig ret til at fryse brugen af dine personoplysninger af os uden at slette den. Vi er ikke altid forpligtet til at begrænse dine personoplysninger efter din anmodning. Denne ret gælder kun i sagerne og i det omfang det er fastsat i loven.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Det giver dig ret til at gøre indsigelse mod yderligere behandling af dine personoplysninger. Vi er ikke altid forpligtet til at respektere din indsigelse. Denne ret gælder kun, når vi behandler dine personoplysninger i henhold til vores legitime interesse.
 • Du har ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid, når dine personoplysninger behandles på baggrund af dit samtykke.
 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.
 • Du har ret til dataoverførsel. Det giver dig mulighed for nemt at flytte, kopiere eller fremsende personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden. Denne ret kan kun udøves, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller på en kontrakt med dig.

Du kan henvende dig til os angående dine rettigheder eller bekymringer vedrørende beskyttelsen af dine personoplysninger. Du kan også henvende dig til Data Protection Officer (DPO, databeskyttelsesansvarlige). 


Vil du gerne indgive en klage til tilsynsmyndigheden?
Du kan altid indgive en klage til tilsynsmyndigheden.
For Belgien er det:
Data Protection Authority
Rue de la Presse 35
1000 Brussels
commission@privacycommision.be
tlf. +32 (0)2 247 48 00.


Specifikke behandlinger, der kan gælde for dig.
Vi kan komme i besiddelse af dine personoplysninger fra mange forskellige kanaler, produkter og metoder. Alt efter hvilke kanaler, produkter og metoder det er, vil vores brug af de pågældende personoplysninger variere. Herunder kan du læse, hvilke behandlingsmetoder vi gør brug af.


Du er bruger af installationen Niko Home Control (NHC).
Er du bruger af NHC-installationen, behandler vi dine personoplysninger til:

 • driften af NHC-installationen (NHC-brugerkonto, NHC-brugerstyring, NHC-sikkerhed og -diagnose, kundeservice, installation og brug af NHC-appen) på i henhold til den med dig indgåede aftale. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne føre aftalen ud i livet.
 • resaerch og udvikling på grundlag af vores legitime interesse. Research og udvikling kan føre til produktforbedring og innovation, hvilket vil gavne dig (du får bedre produkter, der i højere grad er skræddersyet til dine ønsker) og samfundet generelt (øget energibesparelse og/eller sikkerhed).

For at NHC's intelligente funktioner kan fungere, skal der oprettes en profil på grundlag af din bruger- og andre personoplysninger. Baseret på denne profil udløses visse funktioner eller begivenheder automatisk som en del af NHC's korrekte funktionalitet. Du kan til enhver tid slå intelligente funktioner fra via din brugerkonto.

Research og udvikling kan ledsages af oprettelse af en profil baseret på dine brugsoplysninger, hvor elementer, der kan identificere dig udelades - fx dit navn, adresse osv. Denne profil har ingen konsekvenser for dig, ud over de mulige forbedringer af vores produkter.
Niko bevarer dine personoplysninger i 10 år efter lukningen af din NHC-brugerkonto.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.


Du deltager i Niko Partner Program.
Hvis du deltager i Niko Partner Program som montør, behandler vi dine personoplysninger til styring af Niko Partner Programmet (tildeling af loyalitetspoint, træning og rating) i henhold til behovet for at gennemføre en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne føre aftalen ud i livet.

Efter vores godkendelse vil dine kontaktoplysninger blive offentliggjort på vores hjemmeside som anerkendt Niko-montør.

Niko bevarer personoplysninger i op til 20 år efter sidste træning.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

Du er montør.

Hvis du installerer vores produkter, vil vi behandle dine personoplysninger for

 • administration af montører (herunder management service desk, levering af installationssoftware osv.) i henhold til behovet for at gennemføre en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne føre aftalen ud i livet.
 • at kunne sende dig kommercielle oplysninger om vores produkter og tjenester med din tilladelse. Til det formål bruger vi dine aggregerede købstal for vores produkter, som vi modtager via grossisterne. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Niko bevarer dine personoplysninger op til 10 år efter sidste montage/kontakt.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

Du er leverandør.
Hvis du leverer produkter eller tjenester til os, behandler vi dine personoplysninger som led i vores leverandørstyring baseret på behovet for at indgå en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne føre aftalen ud i livet.

Niko bevarer dine personoplysninger op til 10 år efter sidste levering.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

 

Du er en erhvervskunde (B2B).
Hvis du køber produkter eller tjenester fra os, behandler vi dine personoplysninger som led i vores kundestyring baseret på behovet for at indgå en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne føre aftalen ud i livet. Niko bevarer dine personoplysninger op til 10 år efter sidste levering.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

Du er forbruger og kunde (B2C).
Hvis du køber produkter eller tjenester direkte fra os, behandler vi dine personoplysninger som led i vores kundestyring baseret på behovet for at indgå en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne føre aftalen ud i livet.

Niko bevarer dine personoplysninger op til 10 år efter sidste levering.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

 

Du er en erhvervskunde (B2B).
Hvis du køber produkter eller tjenester fra os, behandler vi dine personoplysninger som led i vores kundestyring baseret på behovet for at indgå en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne føre aftalen ud i livet.

Niko bevarer dine personoplysninger op til 10 år efter sidste levering.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

Du er forbruger og kunde (B2C).
Hvis du køber produkter eller tjenester direkte fra os, behandler vi dine personoplysninger som led i vores kundestyring baseret på behovet for at indgå en aftale med dig. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne føre aftalen ud i livet.

Niko bevarer dine personoplysninger op til 10 år efter sidste levering.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

 

Du er besøgende på en af vores adresser.
Hvis du besøger en af vores bygninger, showrooms eller andre adresser, behandler vi dine personoplysninger: 

 • for besøgsstyring (brandsikkerhed, fortrolighed og organisation af begivenheder/møder) på grundlag af vores legitime interesser;
 • at kunne sende dig kommercielle oplysninger med din tilladelse. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

 Vi beholder dine personoplysninger i op til 2 år efter dit sidste besøg.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

 

Du er en besøgende på vores hjemmeside.
Når du besøger vores hjemmeside behandler vi dine personoplysninger: 

 • på grundlag af din tilladelse til at besvare dit spørgsmål eller din anmodning om oplysninger;
 • på grundlag af din tilladelse til at sende dine kommercielle oplysninger;
 • i henhold til vores legitime interesse i rresearch og udvikling til at analysere og forbedre hjemmesidens brug og drift. Research og udvikling kan føre til forbedring og innovation, hvilket gavner dig (du får en bedre hjemmeside, der i højere grad er skræddersyet til dine ønsker) og samfundet generelt (sikkerhed).

Vi kan opdatere dine personoplysninger med interesser, som vi indsamler fra dig via vores andre kanaler, produkter eller metoder.

Vi beholder dine personoplysninger i op til 5 år efter dit sidste besøg på vores hjemmeside. Under dit besøg på Nikos hjemmeside, cookies placeres også i henhold til vores cookies-politik.

 

Du er en bruger af en af vores gratis apps eller softwareprogrammer.
Hvis du er bruger af en af vores gratis apps eller softwareprogrammer, behandler vi dine personoplysninger til: 

 • driften af appen eller softwareprogrammet (brugerkonto, brugerstyring, sikkerhed og diagnose, kundeservice, installation og brug) i henhold til den med dig indgåede aftale. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne føre aftalen ud i livet.
 • resaerch og udvikling på grundlag af vores legitime interesse. Research og udvikling kan føre til produktforbedring og innovation, hvilket vil gavne dig (du får bedre produkter, der i højere grad er skræddersyet til dine ønsker) og samfundet generelt (øget energibesparelse og/eller sikkerhed).

Research og udvikling kan ledsages af oprettelse af en profil baseret på dine brugsoplysninger, hvor elementer, der kan identificere dig udelades - fx dit navn, adresse osv. Denne profil har ingen konsekvenser for dig, ud over de mulige forbedringer af vores produkter.

Vi bevarer dine personoplysninger i 10 år efter lukningen af din NHC-brugerkonto.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

 

Du modtager kommercielle oplysninger om produkter og tjenester fra os.
Når du modtager kommercielle oplysninger om vores produkter og tjenester, behandler vi dine personoplysninger til direkte markedsføring på grundlag af disse oplysninger: 

 • dit samtykke, hvis du ikke er kunde hos os eller 
 • vores legitime interesser, hvis du er kunde hos os

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
Du kan til enhver tid afmelde dig yderligere tilsendelse af kommercielle oplysninger om vores produkter og tjenester.

Vi bevarer dine personoplysninger op til 10 år efter afslutningen af vores kunderelation (hvis du er kunde) eller op til 5 år efter inaktivitet (hvis du ikke er kunde).

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

 

Du modtager oplysninger om produkter eller tjenester fra en af vores partnere.
Når du modtager kommercielle oplysninger om produkter eller tjenester fra en af vores partnere, behandler vi dine personoplysninger til direkte markedsføring, hvis du giver samtykke til det: Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Vi beholder dine personoplysninger i op til 5 år efter inaktivitet.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

 

Du deltager i en markedsundersøgelse.
Hvis du deltager i en markedsundersøgelse, behandler vi dine oplysninger med det formål at gennemføre markedsundersøgelse af vores produkter og tjenester på grundlag af vores legitime interesser. Markedsundersøgelser gør det muligt for os at fortsætte med at forny og forbedre tilpasningen af vores produkter og tjenester til brugernes ønsker.

Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet til markedsundersøgelsesformål, så kontakt os venligst via vores Data Protection Officer (DPO, databeskyttelsesansvarlige).

Vi bevarer dine personoplysninger i op til 3 år efter undersøgelsens afslutning.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

 

Du deltager i en test.
Hvis du deltager i en test, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at teste og evaluere vores produkter og/eller tjenester på grundlag af aftalens gennemførelse. Uden dine personoplysninger vil vi ikke kunne føre aftalen ud i livet.

Vi bevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter testens afslutning.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

 

Du ansøger om et job.
Hvis du ansøger hos os, Niko Group NV, registreret på 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, virksomhedsnummer 0448.548.388, telefon +32 3 778 90 00, fax +32 3 777 71 20, behandler vi dine personoplysninger som ansøger: 

 • til administration og evaluering af dine jobansøgninger inden for rammerne af relationen før indgåelse af et kontraktligt forhold;
 • for at opretholde en rekrutteringsreserve i henhold til vores legitime interesser for alle andre enheder i Niko-koncernen. Ved at opbygge en rekrutteringsreserve har vi mulighed for at kontakte dig på et senere tidspunkt for en jobmulighed, hvis der ikke er nogen ledig stilling i øjeblikket.

Deling af dine personoplysninger er nødvendig for at vurdering af din ansøgning og eventuelt for at kunne tilbyde dig et job. Vi beholder dine personoplysninger i op til 10 år efter din sidste ansøgning. Hvis du ikke ønsker at blive indgå i rekrutteringsreserven, så kontakt os venligst via vores Data Protection Officer (DPO, databeskyttelsesansvarlige).

 

I alle tilfælde.
Hvis vi behandler dine personoplysninger for et af ovennævnte formål, behandler vi også dine personoplysninger for: 

 • afsløring, forebyggelse og bekæmpelse af svindel og misbrug i henhold til vores legitime interesse. Mindre svindel og misbrug gavner os, vores kunder og leverandører.
 • styring af tvister i henhold til vores legitime interesse, fordi vi skal kunne beskytte og forsvare vores rettigheder.

Vi bevarer dine personoplysninger i op til 10 år efter dine personoplysninger er blevet inaktive.

For mere almen information om denne behandling (hvem er dataansvarlige, hvad er kontaktoplysningerne til databeskyttelsesansvarlige og tilsynsmyndighederne, hvem er modtagere af dine personoplysningerne, hvad er dine rettigheder, deler vi dine personoplysninger med lande uden for EØS osv.), se almen information om vores behandling af personoplysninger.

dali - det enkle valg af sensor

Intelligent lysstyring skal være enkel. Vi har derfor udviklet et komplet sortiment af DALI-sensorer, hvori alle funktioner er indbygget.
Det betyder, at samme sensor kan anvendes i de fleste løsninger.
Valget af sensor er helt enkelt.

Se sortimentET